Đức và Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương

Phóng sự ảnh Xem tiếp