Nhà giàn DK - Những cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên biển

Phóng sự ảnh Xem tiếp