Ra mắt cuốn sách bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp