Gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Hòa Bình

Phóng sự ảnh Xem tiếp