Hậu Giang khánh thành đường giao thông, trường mẫu giáo do Tổ chức VESAF, NFP tài trợ

Phóng sự ảnh Xem tiếp