Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm chính thức Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp