Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp