Hoạt động các hội hữu nghị

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia hợp tác kinh doanh

Tích cực làm cầu nối, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam, Slovakia tiếp cận, thâm nhập thị trường của nhau, tiến tới thỏa thuận và triển khai thực hiện các dự án hợp tác khả thi. Đây là một trong các mục tiêu của Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia (Hội) trong nhiệm kỳ 2023-2028 được thống nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV diễn ra vào ngày 15/4 tại Hà Nội.