Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Phóng sự ảnh Xem tiếp