Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội thành lập 11 chi hội

Phóng sự ảnh Xem tiếp