Quảng Ngãi: Tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng mạng lưới bạn bè đối tác

Phóng sự ảnh Xem tiếp