Hữu nghị - hợp tác là dòng chủ lưu trong quan hệ Việt-Trung

Phóng sự ảnh Xem tiếp