JICA tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng giao thông ở Bình Dương

Phóng sự ảnh Xem tiếp