Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp