Kết quả thi Tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp