Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp