Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Kampong Cham

Phóng sự ảnh Xem thêm