Những dấu mốc của ngành ngoại giao năm 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm