Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ các cựu chiến binh Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm