Hơn 2.000 ấn bản sách của các Nhà Xuất bản Việt Nam tham dự Hội chợ Sách quốc tế La Habana lần thứ 29

Phóng sự ảnh Xem thêm