Việt Nam hi vọng nhân dân Trung Quốc sớm chiến thắng dịch COVID -19

Phóng sự ảnh Xem thêm