Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Iran

Phóng sự ảnh Xem thêm