Khởi công xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thứ 22 ở tỉnh Kampong Speu

Phóng sự ảnh Xem thêm