Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm