Đại sứ Ward cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân, du khách Anh

Phóng sự ảnh Xem thêm