Tổ chức World Vision Vietnam trao 30 con bò giống cho người dân Điện Biên

Phóng sự ảnh Xem thêm