Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Séc để phòng, chống COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm