Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm