18 du khách Pháp, Bỉ cách ly ở Hội An viết thư tay bày tỏ lòng biết ơn

Phóng sự ảnh Xem thêm