Điện mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm