Chiếu phim, ra sách, kết nối người trẻ… nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt - Hung

Phóng sự ảnh Xem thêm