Đại sứ A-déc-bai-gian nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm