Khảo sát phương án sơ tán người Việt ở Israel khi chiến sự leo thang

Phóng sự ảnh Xem tiếp