Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân sớm rời khỏi Israel

Phóng sự ảnh Xem tiếp