Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều nơi trên thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm