Kỷ niệm 40 năm chuyến bay vũ trụ phối hợp Việt-Xô

Phóng sự ảnh Xem thêm