Tọa đàm nhân dân Việt Nam – Canada ứng phó với COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm