Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo: phát triển đội ngũ trí thức, nghệ sỹ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng

Phóng sự ảnh Xem thêm