VUFO giành Giải nhì hạng mục Sáng kiến tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Phóng sự ảnh Xem thêm