Liên hiệp Hữu nghị Hà Nội tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm