Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương

Phóng sự ảnh Xem tiếp