Lưu học sinh Lào trải nghiệm Lào Cai: Ấn tượng khó phai

Phóng sự ảnh Xem tiếp