Mô hình kết nghĩa bản - bản tô đậm tình anh em hai nước Việt - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp