Mỹ lo ngại Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp