Việt Nam và Campuchia giao nhận bản đồ địa hình biên giới giữa hai nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp