Nâng cao nhận thức trong giới trẻ, phát huy tình hữu nghị tốt đẹp Việt - Nhật

Phóng sự ảnh Xem tiếp