Những người bạn Mỹ trở lại Việt Nam, mong muốn vun đắp tình hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp