Tân Đại sứ Chile: Ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

Phóng sự ảnh Xem tiếp