Lễ công bố Năm Hữu nghị Việt Nam-Anh 2023 tại Bộ Ngoại giao Anh