Điện thăm hỏi New Zealand bị ảnh hưởng bởi cơn bão Gabrielle

Phóng sự ảnh Xem tiếp